ข่าวสารและกิจกรรม

ซอสปลาเค็มตราเด็กสมบูรณ์ ได้รับรางวัลสุดยอดนักประดิษฐ์ ประจำปี 2017

ซอสปลาเค็มตราเด็กสมบูรณ์ ได้รับรางวัลสุดยอดนักประดิษฐ์ ประจำปี 2017 ด้านเศรษฐกิจในงาน 7 Innovation 
Awards 2017 เพื่อเชิดชูสินค้าสุดยอดนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและสังคมสร้างสรรค์ 
โดยมีคุณมนัญญา ศรีดี Assistant Execlutive Manager -Marketing เป็นตัวแทนจากบริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่นกรุ๊ป จำกัด เข้ารับรางวัล ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 เพื่อตอกย้ำคุณภาพและความอร่อยของซอสปลาเค็มตราเด็กสมบูรณ์ ภายในบูธของงานได้มีการปรุงอาหารและให้ชิมสินค้าแก่ผู้ที่มาร่วมงาน ทำให้บรรยากาศและการจำหน่ายซอสปลาเค็มเป็นไปอย่างคึกคัก

Related News And Activity

i-Chef บุกตลาดผู้ประกอบการ ร้านค้าชื่อดัง ในจ.เชีย ...
เด็กสมบูรณ์ ร่วมงานสัมมนาประชุมวิชาการงานคุ้มครองผ ...