ข่าวสารและกิจกรรม

เด็กสมบูรณ์ ร่วมงานสัมมนาประชุมวิชาการงานคุ้มครองผู้บริโภค

คุณเสริมชาติ พรฉายา Marketing Direct บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด ได้เป็นตัวแทนครอบครัวเด็กสมบูรณ์ ร่วมงานสัมมนาประชุมวิชาการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ครั้งที่ 22 เรื่อง ผลิตภัณฑ์สุขภาพไทย ก้าวไกลด้วยนวัตกรรม (Move with Innovation) ที่ทำให้ธุรกิจเติบโตอย่างรวดเร็วและประสบความสำเร็จ เมื่อวันพุธที่  22 กุมภาพันธ์ 2560 ณ  โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

Related News And Activity

i-Chef บุกตลาดผู้ประกอบการ ร้านค้าชื่อดัง ในจ.เชีย ...
ซอสปลาเค็มตราเด็กสมบูรณ์ ได้รับรางวัลสุดยอดนักประด ...