ข่าวสารและกิจกรรม

"เด็กสมบูรณ์อาสาพาน้องอิ่ม ครั้งที่ 3 " โรงเรียนซับเสือแมบ ต.นิคมสร้างตนเอง จ.ลพบุรี

คณะผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด หรือ ตราเด็กสมบูรณ์  จัดโครงการอาหารกลางวันเพื่อน้องครั้งที่ 3 ภายใต้ชื่อ "เด็กสมบูรณ์อาสาพาน้องอิ่ม ครั้งที่ 3" ร่วมบริจาคผลิตภัณฑ์ตราเด็กสมบูรณ์ อุปกรณ์การเรียน ทำแปลงเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน  และเลี้ยงอาหารกลางวันน้องๆ พร้อมเสริมกิจกรรมสันทนาการสร้างความสนุกสนาน และความทรงจำดีๆ ให้กับน้องๆ  ณ โรงเรียนซับเสือแมบ ต.นิคมสร้างตนเอง จ.ลพบุรี

Related News And Activity

i-Chef บุกตลาดผู้ประกอบการ ร้านค้าชื่อดัง ในจ.เชีย ...
ซอสปลาเค็มตราเด็กสมบูรณ์ ได้รับรางวัลสุดยอดนักประด ...